Maatrans põhiliseks tegevusalaks on kaupade transport/jaotusvedu

VISIOON

Tagada oma toodete, teenuste, töötajate ning tervikuna meie ettevõtte kvaliteedi. Väärtustame oma töötajaid ja keskkonda, mis soodustab head tööd.

USALDUS

Maatrans pakub omapoolse panusena kindlat -usaldusväärset- stabiilselt kvaliteetset teenust, kus võetud kohustused saavad täidetud vastavalt kokkulepetele. Vastutame oma töö eest.

PAINDLIKKUS

Alustame oma kliendi vajaduste realiseerimist algusest lõpuni. Oleme paindlikud ja kliendi vajadusi arvestavad

PROFESSIONAALSUS

Arendame pidevalt oma personali, tahame, et meie meeskond koosneks oma ala parimatest.

PIDEV ARENG

Parendame pidevalt oma kvaliteedijuhtimissüsteemi. Vaatame regulaarselt üle oma kvaliteedipoliitika ja -eesmärgid jätkuva sobivuse suhtes ja viime sisse operatiivselt vajalikud muudatused.

Mida tähendab meie jaoks Klient?

Lähtume alati kliendi soovist saada meilt mugavalt kätte vajaliku teenuse. Selleks, et pakkuda optimaalset osa ja täisteenuste paketti soosime igati pikaajalist paindlikul suhtlemisel baseeruvat suhet klientidega.

Mida peaks klient teadma meie poolt pakutavatest teenustest?

Tagame parima klienditeeninduse, kus kliendi küsimused saavad alati lahenduse. Täidame antud lubadusi ja võetud kohustusi õigeaegselt. Teenused, mida oma klientidele pakume on stabiilselt kvaliteetsed.

Kes on meie töötajad?

Inimesed, keda võib alati usaldada ja kelle peale võib loota.